Holmestrand kommune, 7 tallet bofellesskap

Hjelpepleier/helsefagarbeider -nattevakt deltid

 

7-tallet bofellesskap er et av seks døgnbemannede botilbud i virksomhet voksenhabilitering. Virksomhet voksenhabilitering drifter også et aktivitetssenter og koordinerer støttekontakt- og avlastningstilbud. Boligen er lokalisert sentralt på Rove i Holmestrand. Fjellheisen gjør at det kun tar ca. fem minutter å komme seg fra togstasjonen og til boligen. Ved 7-tallet yter vi tjenester til 5 personer med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov med hovedvekt på utviklingshemming.

 

Fakta om stillingen

Ved 7 -tallet bofellesskap har vi ledig ett vikariat som våken nattevakt for ansatt som er i permisjon i perioden 20.08.18-25.06.19. Stillingen er på 44 %, og har primært arbeid i ukedagene, men innebærer også arbeid hver tredje søndag.  Det er gode muligheter til å ta ekstra vakter ved behov, hvis søker ønsker dette.

Brukergruppen er mangfoldig i alder og funksjonsnivå.

Arbeidsoppgaver

 • Våken nattevakt som innebærer tilsyn for 6 brukere .
 • Kveldsstell og morgenstell på noen brukere.

Krav til kvalifikasjoner

 • Hjelpepleier/helsefagarbeider
 • Erfaring fra arbeid med målgruppen
 • Kjennskap til fagsystemet CosDoc er en fordel.

Ved en eventuell ansettelse kreves

 • Gjennomført e-læringskurs «kompetansehevende tiltak for personer med utviklingshemming» og «kurs i legemiddelhåndtering».
 • Bestått passeringstest i legemidelhåndtering som vil bli arrangert av arbeidsgiver

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • er ansvarsbevisst og selvstendig
 • har god fysisk helse
 • evner å være positiv til endringer, og klarer å prioritere ved behov
 • Det legges vekt på personlig egnethet, samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen for øvrig.

Vi kan tilby

 • Et hyggelig arbeidsmiljø og varierte og spennende oppgaver i en aktiv virksomhet
 • Medlemskap i god pensjonsordning (KLP). Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning
 • Lønn i henhold til avtale/tariff. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

 

Del på:

Referansenr:

18/4081

Fylke:

 • Vestfold

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Natt

Søknadsfrist:

27.06.2018

Tiltredelse:

20.08.18

Kontaktpersoner:

Carina Flåten

tlf: +47 33053201

mob: +47 47820406

Adresse:

Roveveien 35 3085 Holmestrand