Holmestrand kommune, Landbruk i Holmestrand og Sande

Rådgiver - landbruk

Sande og Holmestrand blir én kommune fra 01.01.2020. Den nye kommunen skal hete Holmestrand og får ca. 24 000 innbyggere og ca. 1800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir gode forbindelser både nordover og sørover.

Vi søker etter en landbruksrådgiver som kan bli del av vårt nystartede landbrukskontor.

Du kommer til å jobbe på landbrukskontoret som består av fire ansatte, én av dem er tjenestekoordinator med ansvar for fordeling av oppgaver, faglig oppdatering m.m. Kontoret ble etablert ved årsskiftet og har ansvar for landbruksforvaltningen i Holmestrand og Sande kommuner. Dette er ledd i kommunesammenslåingen.

Stillingen hører til virksomhet for plan, byggesak og landbruk. Virksomheten teller 26 ansatte og har ansvar for arealplanlegging, byggesaksbehandling, dispensasjoner, delingssaker, kart, matrikkel, landbruk, vannforvaltning og miljøforvaltning i Sande og Holmestrand kommuner. Det er inngått en vertskommuneavtale der Holmestrand er vertskommune frem til formell sammenslåing 01.01.2020.

Arbeidssted er på rådhuset i Sande. Arbeidsgiver er Holmestrand kommune.

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning og kontroll av tilskuddsordninger innenfor jordbruk mv.
 • Rådgivning og saksbehandling innenfor næringsutvikling i landbruket, areal og landbruksrelaterte saker etter jordlova og konsesjonsloven
 • Samarbeid og nettverksarbeid med landbruksnæringen
 • Fremstilling av saker til politisk behandling
 • Landbruksfaglige uttalelser
 • Miljøsaker i landbruket
 • Oppgavene vil kunne variere avhengig av kompetanse og aktuelle saker
 • Deltagelse på kveldsmøter må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innenfor relevant fagområde, universitet eller høgskolenivå
 • Relevant erfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Søkere må disponere bil

Personlige egenskaper

 • Det er viktig for oss at du er serviceinnstilt og løsningsorientert og at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du er en lojal støttespiller for hele organisasjonen.
 • Du behandler kolleger og kunder med respekt.
 • Du har evnen til å jobbe i team og på egenhånd.
 • Endrings- og omstillingsevne ønsker vi også at du har.

 Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med kompetente kolleger.
 • Arbeidsmiljø med både nyutdannede og medarbeidere med lang erfaring, samt god alders- og kjønnsfordeling.
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innenfor viktige samfunnsområder.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter.
 • Lett atkomst til arbeidssted med offentlig kommunikasjon og privatbil.
 • Lønn etter avtale.

Vi trekker 2% av lønnen til KLPs pensjonsordning. Dette gir deg medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge, mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

 

Del på:

Referansenr:

18/4203

Fylke:

 • Vestfold

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

06.08.2018

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Sande Rådhus

Kontaktpersoner:

Anitra Fossum

mob: +47 95178719

Bjørn Elnan

tlf: +47 33787084

Adresse:

Prestegårdsalleen 35 3070 Sande