Holmestrand kommune, Plan i Holmestrand og Sande

Rådgiver - arealplanlegger

Sande og Holmestrand blir én kommune fra 01.01.2020. Den nye kommunen skal hete Holmestrand og får ca. 24 000 innbyggere og ca. 1800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir gode forbindelser både nordover og sørover.

Vi søker etter en arealplanlegger som kan bli del av vårt dyktige fagmiljø.

Du kommer til å jobbe innenfor tjenesteområdet plan sammen med fire andre arealplanleggere, én av dem er tjenestekoordinator med ansvar for fordeling av oppgaver, faglig oppdatering m.m. Gruppa jobber med arealplaner i Sande og Holmestrand kommuner. Først og fremst skal du arbeide med reguleringsplaner, men du kan også få oppgaver innenfor kommuneplanlegging.

Stillingen hører til virksomhet for plan, byggesak og landbruk. Virksomheten teller 26 ansatte og har ansvar for arealplanlegging, byggesaksbehandling, dispensasjoner, delingssaker, kart, matrikkel, landbruk, vannforvaltning og miljøforvaltning i Sande og Holmestrand kommuner. Det er inngått en vertskommuneavtale der Holmestrand er vertskommune frem til formell sammenslåing 01.01.2020.

Arbeidssted er på rådhuset i Sande. Arbeidsgiver er Holmestrand kommune.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging og saksbehandling av reguleringsplaner.
 • Oppgaver knyttet til kommuneplanarbeid.
 • Rådgiving i plan- og utbyggingssaker.
 • Bidra i interne og eksterne medvirkningsprosesser.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innenfor relevant fagområde fra universitet eller høgskole.
 • Erfaring fra kommunal forvaltning.
 • God kjennskap til plan- og bygningsloven og annet aktuelt regelverk og veiledere.
 • Erfaring fra utarbeidelse og/eller behandling av reguleringsplaner og kommuneplaner.
 • God forståelse av sammenhengen mellom planlegging og samfunnsutvikling.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper

 • Det er viktig for oss at du er serviceinnstilt og løsningsorientert og at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du er en lojal støttespiller for hele organisasjonen.
 • Du behandler kolleger og kunder med respekt.
 • Du har evnen til å jobbe i team og på egenhånd.
 • Endrings- og omstillingsevne ønsker vi også at du har.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med kompetente kolleger.
 • Arbeidsmiljø med både nyutdannede og medarbeidere med lang erfaring, samt god alders- og kjønnsfordeling.
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innenfor viktige samfunnsområder.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter.
 • Lett atkomst til arbeidssted med offentlig kommunikasjon og privatbil.
 • Lønn etter avtale

 

Vi trekker 2% av lønne til KLPs pensjonsordning. Dette gir deg medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge, mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

 

 

Del på:

Referansenr:

18/4205

Fylke:

 • Vestfold

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

06.08.2018

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Sande rådhus

Kontaktpersoner:

Anitra Fossum

mob: +47 95178719

Tor Reierth

tlf: +47 33787053

Adresse:

Prestegårdsalleen 35 3070 Sande