Holmestrand kommune

2.gangsutlysning

Sykepleier - 1 års vikariat (deltid natt)

Hof og Holmestrand er en kommune fra 01.01.18 og Sande kommune fra 01.01.20. Den nye kommunen vil ha ca 24 000 innbyggere og ca 1800 ansatte ved sammenslåingen. Kommunen ligger vakkert til med kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir kommunikasjon både nordover og sørover.

Hof bo- og behandlingssenter ligger sentralt i Hof, med skog og lysløype som nærmeste nabo. Det er 21 plasser på sykehjemmet og 8 plasser i omsorgsbolig. Det består av avdelingene A og B som er langtidsavdelinger for personer med kognitiv svikt. Avd. C som er omsorgsbolig med heldøgnsbemanning og avd. D som har langtidsplasser for somatisk syke, og korttid-/ rehabiliteringsplasser.

 

Vi har ledig 47 % vikariat (foreldrepermisjon) som sykepleier natt med tiltredelse så snart som mulig. Stillingen har i hovedsak arbeidssted på avd D, og har turnus med arbeid hver 4. helg. Sykepleier på natt ved Hof- bo og behandlingssenter er eneste sykepelier på vakt i kommunedel HOf, og bistår også hjemmesykepleien i sone Hof ved behov.

 Arbeidsoppgaver

 • Prioritere og iverksette tiltak som sikrer pasientenes fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.
 • Sykepleiefagligansvarlig på vakt. Delegere oppgaver etter behov og kompetanse.
 • Samarbeide med øvrige ansatte, pårørende, spesialisthelsetjenesten og andre naturlige samarbeidspartnere.
 • Legemiddelhåndtering i tråd med gjeldene regelverk og retningslinjer
 • Bidra med veiledning av kollegaer etter kompetanse og erfaring.
 • Holde seg faglig oppdatert, og bidra til fagutvikling
 • Ivareta og fremme et godt arbeidsmiljø. Bidra til å skape en sunn bedriftskultur og et godt kollegialt og faglig fellesskap.         

 Krav til kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleie
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl B
 • Selvstendig og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges

  Vi kan tilby

 • Varierte arbeidsoppgaver i avdelinger i faglig utvikling.
 • Hyggelige kolleger i et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Medlemskap i god pensjonsordning (KLP)
 • Lønn i henhold til avtale/tariff. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

 

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju .Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

 

 

Del på:

Referansenr:

18/4389

Fylke:

 • Vestfold

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Natt

Søknadsfrist:

10.08.2018

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Hof bo- og behandlingssenter

Kontaktpersoner:

Mette Poosz

tlf: +47 33095102

mob: +47 40912895

Adresse:

Thorshaugveien 45 3090 Hof