Holmestrand kommune

2.gangsutlysning

Miljøterapeut 100 % vikariat

7-tallet Bofellesskap er et av seks døgnbemannede botilbud i virksomhet voksenhabilitering. Virksomhet voksenhabilitering drifter også et aktivitetssenter og koordinerer støttekontakt- og avlastningstilbud. Boligen er lokalisert sentralt på Rove i Holmestrand. Fjellheisen gjør at det kun tar ca. fem minutter å komme seg fra togstasjonen og til boligen. Ved 7 tallet yter vi tjenester til 5 personer med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov med hovedvekt på utviklingshemming.

Fakta om stillingen

Ved 7-tallet Bofellesskap har vi ledig ett svangerskapsvikariat i 100 % stilling i perioden 01.10.18-01.09.19.  Stillingen er i turnus med arbeid dag, kveld og hver tredje helg. Som miljøterapeut vil man få rollen som tjenesteansvarlig. Det innebærer et ekstra faglig ansvar for definerte brukere som blant annet innebærer koordinering av tjenester, samarbeid med andre instanser i hjelpeapparatet internt og eksternt, ansvar for tiltaksplan, dag/ukeplaner og legemiddelhåndtering. Andre spesifikke ansvarsområder kan bli delegert til stillingen. Brukergruppen er mangfoldig i alder og funksjonsnivå, og arbeidsoppgavene er varierte.

 

Arbeidsoppgaver

 • Målrettet miljøarbeid
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak
 • Direkte tjenesteyting og helseoppfølging
 • Saksbehandling i samarbeid med tjenesteleder
 • Veilede og bistå den enkelte til å bruke og utvikle egne evner for å oppleve mestring i eget liv
 • Tilrettelegge aktiviteter ut fra den enkeltes behov

Krav til kvalifikasjoner

 • Vernepleier med autorisasjon
 • Fokus på brukermedvirkning
 • Være organisert og strukturert
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med målgruppen
 • Kjennskap til fagsystemet CosDoc er en fordel 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Beherske data som arbeidsverktøy
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • er ansvarsbevisst og selvstendig
 • er en lagspiller og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • evner å skape tillitt, veilede og motivere
 • har god fysisk helse
 • evner å være positiv til endringer, og klarer å prioritere ved behov
 • vektlegger etikk, og holder deg faglig oppdatert
 • er løsningsorientert og faglig engasjert

Vi kan tilby

 • Et hyggelig arbeidsmiljø og varierte og spennende oppgaver i en aktiv virksomhet
 • Medlemskap i god pensjonsordning (KLP). Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning
 • Lønn i henhold til avtale/tariff. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

 

Del på:

Referansenr:

18/4402

Fylke:

 • Vestfold

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

02.08.2018

Tiltredelse:

01.10.18

Arbeidssted:

7-tallet Bofellesskap

Kontaktpersoner:

Carina Flåten

tlf: +47 33053201

mob: +47 47820406

Adresse:

Roveveien 35 3085 Holmestrand