Holmestrand kommune

Helsesøster - 100% fast stilling

Barne- og familiesenteret er organisert i virksomhet «Barn, unge og familie». Tjenesten inneholder helsestasjon for spe- og småbarn, jordmor-, skolehelse- og flyktningehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, smittevern og oppfølging av psykisk helseutfordringer hos barn, unge og familier.

 

Fakta om stillingen

Det er ledig en 100 % fast stilling som helsesøster fra d.d. Arbeidet er forebyggende og helsefremmende arbeid i henhold til nasjonale retningslinjer og veiledere. Stillingen er for tiden 100 % ved helsestasjon. Andre oppgaver innen helsestasjonen, skolehelsetjenesten og folkehelse kan være aktuelt ved behov, eller ved endringer internt.

 

Krav til kvalifikasjoner

 • Videreutdanning som helsesøster
 • Forskrivningsrett for p-piller etter gjeldende regler
 • Grunnleggende IT kompetanse
 • Søker må disponere egen bil

 

Personlig egenskaper

 • Være strukturert og ha gode samarbeidsevner
 • Kunne arbeide selvstendig og i team
 • Trives i en hektisk hverdag
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

 

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø  i en spennende virksomhet med sentral beliggenhet
 • Medlemskap i god pensjonsordning (KLP). Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning
 • Lønn i henhold til avtale/tariff. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

 

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

Del på:

Referansenr:

18/4432

Fylke:

 • Vestfold

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

05.08.2018

Tiltredelse:

Snarest eller etter nærmere avtale

Arbeidssted:

Barne- og familiesenteret

Kontaktpersoner:

Christine Berge

mob: +47 45405331

Adresse:

Langgaten 45 3080 Holmestrand