Holmestrand kommune, Fysio- og ergoterapitjenesten

50 % stilling som fysioterapeut - frisklivstiltak

Holmestrand kommune har en ledig 50 % stilling som fysioterapeut med ansvarsområdene frisklivstiltak og forebyggende arbeid.

Stillingen er tilknyttet Holmestrand kommune, virksomhet helse og velferd, fysio- og ergoterapitjenesten.

Holmestrand kommune er i en sammenslåingsprosess med Hof kommune  fra 1.1.18, og med Sande kommune fra 1.1.20.  Dette kan også medføre muligheter for økt stillingsprosent ved endring i faste stillinger og/eller ved prosjektarbeid.

 

Viktigste arbeidsoppgaver

 • Forebyggende og helsefremmende arbeid individuelt og i grupper
 • Undervisning  og tverrfaglig samarbeid
 • Bidra til å videreutvikle og etablere  frisklivsarbeidet mot ny kommune 2020
 • Fagutvikling  og deltakelse i aktuelle prosjekter

  Krav til kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad innen fysioterapi med norsk autorisasjon
 • Erfaring fra forebyggende arbeid/frisklivstiltak
 • Kjennskap til lokale og nasjonale føringer for forebyggende helsetjenester
 • Søker må disponere egen bil i tjeneste 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Stillingen krever stor grad av selvstendighet, struktur og evne til nytenkning
 • Gode kommunikasjonsevne både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr:

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

Del på:

Referansenr:

18/4679

Fylke:

 • Vestfold

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

17.08.2018

Kontaktpersoner:

Heidi Bakke Johansen

tlf: 33064308

mob: 99574154

Adresse:

Langgt. 45 3080 Holmestrand