Holmestrand kommune, Hof bo- og behandlingssenter

Hof bo- og behandlingssenter søker dyktig sykepleier til 70 % vikariat (kveld/natt)

2. gangs utlysning 

Hof bo- og behandlingssenter ligger sentralt i Hof, med skog og lysløype som nærmeste nabo. Det er 24 plasser på sykehjemmet og 8 plasser i omsorgsbolig.

Det består av avdeling A som er en skjermet avdeling og B som er langtidsavdeling for personer med kognitiv svikt. Avdeling C som er omsorgsbolig med heldøgnsbemanning og avdeling D som har langtidsplasser for somatisk syke, og korttid-/ rehabiliteringsplasser.

Vi har ledig 70 % vikariat som sykepleier fordelt på 47 % natt og 23 % kveld fra d.d. og til 31.07.20. Det kan bli mulighet for forlengelse.

Stillingen har i hovedsak arbeidssted på avdeling D, og har turnus med for tiden arbeid hver 4. helg. Sykepleier på natt ved Hof bo- og behandlingssenter inngår i et team, men er eneste sykepleier på vakt på sykehjemmet.

Arbeidsoppgaver

 • Prioritere og iverksette tiltak som sikrer pasientenes fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.
 • Sykepleiefagligansvarlig på vakt. Delegere oppgaver etter behov og kompetanse.
 • Samarbeide med øvrige ansatte, pårørende, spesialisthelsetjenesten og andre naturlige samarbeidspartnere.
 • Legemiddelhåndtering i tråd med gjeldene regelverk og retningslinjer
 • Bidra med veiledning av kollegaer etter kompetanse og erfaring.
 • Holde seg faglig oppdatert, og bidra til fagutvikling
 • Utføre generelt forefallent arbeid i avdelingen, og andre nødvendige oppgaver etter kapasitet.

 Krav til kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Selvstendig og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner og løsningsorientert
 • Holdninger som er i tråd med yrkesetiske retningslinjer
 • Personlig egnethet vektlegges

 Vi kan tilby

 • Varierte arbeidsoppgaver i avdelinger i faglig utvikling.
 • Medlemskap i god pensjonsordning (KLP)
 • Lønn i henhold til avtale/tariff. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

Del på:

Referansenr:

19/7343

Fylke:

 • Vestfold

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

15.12.2019

Arbeidssted:

Hof

Kontaktpersoner:

Konstituert avdelingsleder Camilla Ingebretsen

mob: 40912895

Adresse:

Thorshaugveien 45 3090 Hof