Holmestrand kommune, Hof bo- og behandlingssenter

Faste deltidsstillinger helg - Hof bo- og behandlingssenter

Hof bo- og behandlingssenter ligger sentralt i Hof, med skog og lysløype som nærmeste nabo. Det er 24 plasser på sykehjemmet og 8 plasser i omsorgsbolig.

Det består av avdelingene A og B som er langtidsavdelinger for personer med kognitiv svikt. Avd C som er omsorgsbolig med heldøgnsbemanning og avd D som har langtidsplasser for somatisk syke, og korttid-/ rehabiliteringsplasser.

Hof bo- og behandlingssenter søker dyktige helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere til ledige faste helgestillinger fra 20,62%-28,64% med arbeid 2. hver og 3. hver helg. Stillingene er fordelt på alle avdelingene.

 

Arbeidsoppgaver

Planlegge og utføre arbeidet etter gjeldene regler og prosedyrer i samarbeid med øvrige ansatte, pasienter/beboere og pårørende. Videre skal man i samarbeid med øvrige ansatte bidra til å sikre pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.

Bruke kommunens EPJ til planlegging og gjennomføring av arbeidet og god dokumentasjon av tjenesten. Herunder aktiv bruk av kartleggingsverktøy og tiltaksplaner.

Tett samarbeid med øvrige ansatte, pårørende, spesialisthelsetjeneste og andre naturlige samarbeidspartnere.

Bidra i tjenestens løpende HMS arbeid, herunder melde avvik og varsle om kritikkverdige forhold.

Ivareta og fremme et godt arbeidsmiljø. Bidra til å skape en sunn bedriftskultur og et godt kollegialt og faglig fellesskap.

 

Krav til kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Selvstendig og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner og løsningsorientert
 • Holdninger som er i tråd med yrkesetiske retningslinjer
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gyldig politiattest i henhold til helsepersonell loven

 

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i avdelinger i faglig utvikling.
 • Medlemskap i god pensjonsordning (KLP)
 • Lønn i henhold til avtale/tariff. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

Del på:

Fylke:

 • Vestfold

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

15.12.2019

Arbeidssted:

Hof

Kontaktpersoner:

Konstituert avdelingsleder Camilla Ingebretsen

mob: 40912895

Adresse:

Thorshaugveien 45 3090 Hof