Holmestrand kommune, Sandetun Pleie og Rehabilitering

Sykepleier - 70 % fast stilling natt – Sandetun Pleie og rehabilitering

Etter innføringen av samhandlingsreformen har både sykehjem og hjemmesykepleien fått en mye større betydning som behandlende instans. Dette har ført til flere faglige utfordringer for både helsefagarbeidere og sykepleiere i hjemmesykepleien. Derfor legger vi stor vekt på et tverrfaglig samarbeid og god fagkunnskap. Vi jobber tett sammen med Tjenestekontoret. Kommunen satser i henhold til reform "Leve hele livet" på hverdags rehabilitering og velferdsteknologi.

For tiden er Sande i en svært spennende prosess hvor vi sammen med Holmestrand skal bygge en ny kommune, hvor våre brukere vil stå i fokus. Dette gir oss muligheter og utfordringer. Vi ønsker i vår virksomhet å være fremtidsrettet både i forhold til utvikling av tjenester, men også i forhold til kompetansebygging og nytenkning. Er du en som har lyst å videreutvikle kommunens tjenester sammen med oss, bør du søke omgående.  Vi er en gjeng med engasjerte medarbeidere som brenner for yrket. Vi har et ønske om å gjøre vårt beste for brukerne hver eneste dag. Samtidig har vi fokus på å ha det gøy på jobb. 

 

Arbeidsoppgaver

Ansvar for en sykepleiefaglig forsvarlig tjeneste i samsvar med gjeldene kvalitetskrav og lovverk

Tilrettelegge, utvikle og koordinere sykepleiefaglige tiltak for brukerne

Utføre praktiske sykepleieoppgaver og observere brukers tilstand/behov

Samarbeide med brukere, pårørende og eksterne samarbeidspartnere

Tett samarbeid med kollegaer

Veiledningsansvar ovenfor kollegaer og lærlinger

For tiden arbeid natt og hver 3. helg 

Selvstendig ansvar for å holde seg faglig oppdatert

Journalansvar

 

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som sykepleier

Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Evne og vilje til å arbeide strukturert og målrettet

Evne til å jobbe selvstendig og i team

Bidrar til et godt faglig arbeidsmiljø og kunne se tjenesten i en større sammenheng

IKT-ferdigheter

 

Personlige egenskaper

Fleksibel

Nysgjerrig på utfordringer

Genuint interessert i faget 

Har tro på at din tilstedeværelse og dine prioriteringer kan utgjøre en forskjell

Evne til å reflektere

Lojal og ansvarsbevisst

Er med på å spre arbeidsglede

Interessert i nytenkning og villig til å være med å utvikle fremtidens helsetjeneste

 

Vi tilbyr

Fast 70 % stilling i nattjenesten

Ansvarstillegg for sykepleier på natt kr. 20.000,-

Godt arbeidsmiljø hvor latteren sitter løst

Spennende arbeidsoppgaver

Ledere som gir deg utviklingsmuligheter

Internopplæring og kurs

Bedriftshelsetjeneste

Med hjemmel i Lov om helsepersonell mv., Kap. 4 (helsepersonelloven) §20a, er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest. Attest skal bare kreves av den søkeren som får tilbud om stillingen, attest skal ikke legges ved søknaden.

Lønn i henhold til avtale /tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

 

Del på:

Fylke:

  • Vestfold

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Natt

Søknadsfrist:

18.12.2019

Arbeidssted:

Sande

Kontaktpersoner:

Avd. leder Margareth Samnøy

mob: 46928340

Adresse:

Revåveien 32 3070 Sande i Vestfold