Holmestrand kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Plan, bygg og landbruk
Arbeidssted:
Sande i Vestfold
Søknadsfrist:
11.10.2021
Avdeling:
Psykisk helsetjeneste for voksne
Arbeidssted:
Holmestrand
Søknadsfrist:
07.10.2021
Avdeling:
Vann, avløp og renovasjon
Arbeidssted:
Holmestrand
Søknadsfrist:
12.10.2021
Avdeling:
Barnehabilitering i institusjon
Arbeidssted:
Holmestrand
Søknadsfrist:
05.10.2021
Avdeling:
Sande bo- og behandlingssenter
Arbeidssted:
Sande i Vestfold
Søknadsfrist:
17.10.2021
Avdeling:
Virksomhet Styring og analyse
Arbeidssted:
Holmestrand
Søknadsfrist:
04.10.2021
Avdeling:
Prestegårdsalleen 17
Arbeidssted:
Sande i Vestfold
Søknadsfrist:
04.10.2021
Avdeling:
Sande bo- og behandlingssenter
Arbeidssted:
Sande i Vestfold
Søknadsfrist:
04.10.2021
Avdeling:
Prestegårdsalleen 17
Arbeidssted:
Sande i Vestfold
Søknadsfrist:
03.10.2021
Avdeling:
Folkehelse, forebygging og frivillighet
Arbeidssted:
Holmestrand
Søknadsfrist:
30.09.2021
Avdeling:
Hjemmebaserte tjenester, Sande
Arbeidssted:
Sande i Vestfold
Søknadsfrist:
03.10.2021
Avdeling:
Fysio- og ergoterapitjenesten
Arbeidssted:
Holmestrand
Søknadsfrist:
04.10.2021
Avdeling:
Hjemmebaserte tjenester
Arbeidssted:
Holmestrand
Søknadsfrist:
03.10.2021
Avdeling:
Oppvekst
Arbeidssted:
Holmestrand
Søknadsfrist:
30.09.2021
Avdeling:
Barne- og familiesenteret
Arbeidssted:
Holmestrand
Søknadsfrist:
17.10.2021
Avdeling:
Virksomhet Styring og analyse
Arbeidssted:
Holmestrand
Søknadsfrist:
utvidet til 05.10.2021

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.