Holmestrand kommune, Sandetun Pleie og Rehabilitering

Sykepleier - 50% fast stilling - Sandetun Pleie og Rehabilitering

Sandetun sykehjem ligger sentralt i Sande sentrum. Sykehjemmet har 54 plasser fordelt på rehabiliteringsavdeling, 3 langtidsavdelinger, demensavdeling og en forsterket skjermet enhet. Sykehjemmet er delt opp i små og oversiktlige avdelinger. Vi har god fagdekning, men vi ønsker oss enda flere sykepleiere i demensenheten. Nåværende arbeidstidsordning er i todelt turnus med dag-/aftenvakter, og arbeid hver 3. helg.

Vi har ledige 50% stillinger i forsterket enhet for personer med demens. Søknadene behandles fortløpende.

For tiden er Sande kommune i en svært spennende prosess hvor vi sammen med Holmestrand kommune skal bygge en ny kommune, hvor våre brukere vil stå i fokus. Dette gir oss muligheter og utfordringer. Vi ønsker i vår virksomhet å være fremtidsrettet både i forhold til utvikling av tjenester, men også i forhold til kompetansebygging og nytenkning. Er du en som har lyst å videreutvikle kommunens tjenester sammen med oss, bør du søke omgående. 

 

Arbeidsoppgaver

Fokus på miljøarbeid og personsentrert omsorg

Utøve direkte sykepleie til pasientene

Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer

Sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet

Tverrfaglig samarbeid

Medisinering og klargjøring av medikamenter

Dokumentasjon og oppdatering av tiltaksplaner

 

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier

Må beherske godt norsk, både skriftlig og muntlig

Nyutdannede sykepleiere oppfordres også til å søke

Interesse for å arbeide med geriatriske pasienter og personer med demens

Gode kunnskaper i bruk av dokumentasjonssystemer

 

Personlige egenskaper

Ser mennesket og ikke bare sykdom

Bidra til kvalitet og faglig utvikling av tjenesten

Er fleksibel, serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner

Interesse for arbeid med personer med demens

Ha gode kommunikasjonsevner

Personlig skikkethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

En faglig utfordrende hverdag

Godt arbeidsmiljø

Fagmiljø i utvikling

Sykehjemmet tar imot studenter, elever og lærlinger

En arbeidsplass med fokus på kvalitet i tjenesten

GAT, nettbasert vaktboksystem

Trivelige lokaler og uteområder

 

Med hjemmel i Lov om helsepersonell mv., Kap. 4 (helsepersonelloven) §20a, er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest. Attest skal bare kreves av den søkeren som får tilbud om stillingen, attest skal ikke legges ved søknaden.

 

Lønn i henhold til avtale /tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Del på:

Fylke:

  • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.01.2020

Arbeidssted:

Sande

Kontaktpersoner:

Avd. leder Aina Byermoen

mob: 94835750

Adresse:

Revåveien 32 3070 Sande i Vestfold