Holmestrand kommune, Sande bo- og behandlingssenter

Sykepleier - 75 % vikariat

Sande bo- og behandlingssenter ligger sentralt i Sande sentrum. Bo- og behandlingssenteret har 54 plasser fordelt på rehabiliteringsavdeling, 3 langtidsavdelinger, demensavdeling og en forsterket skjermet enhet.  Bo- og behandlingssenteret er delt opp i små og oversiktlige avdelinger. Nåværende arbeidstidsordning er i todelt turnus med dag-/aftenvakter, og arbeid hver 3. helg

Vi har ledige 75 % vikariat t.o.m. 01.06.2021 med mulighet for fast ansettelse i avdeling Kortid- og rehabilitering. 

Sande og Holmestrand kommuner har slått seg sammen 01.01.2020. Vi ønsker i vår virksomhet å være fremtidsrettet både i forhold til utvikling av tjenester, men også i forhold til kompetansebygging og nytenkning. Er du en som har lyst å videreutvikle kommunens tjenester sammen med oss, bør du søke omgående. 

Arbeidsoppgaver

 • Fokus på arbeid med rehabiliteringspasienter, samt lindrende pasienter
 • En meningsfull jobb i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Faglig spennende, utfordrende og varierte oppgaver
 • Utøve direkte sykepleie til pasientene
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer
 • Sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Medisinering og klargjøring av medikamenter
 • Dokumentasjon og oppdatering av tiltaksplaner

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Må beherske godt norsk, både skriftlig og muntlig
 • Nyutdannede sykepleiere oppfordres også til å søke
 • Interesse for å arbeide med rehabiliteringspasienter, samt lindrende pasienter
 • Gode kunnskaper i bruk av dokumentasjonssystemer

Personlige egenskaper

 • Bidra til kvalitet og faglig utvikling av tjenesten
 • Er fleksibel, serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner
 • Ha gode kommunikasjonsevner
 • Personlig skikkethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende hverdag
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fagmiljø i utvikling
 • Sykehjemmet tar imot studenter, elever og lærlinger
 • En arbeidsplass med fokus på kvalitet i tjenesten
 • GAT, nettbasert vaktboksystem
 • Trivelige lokaler og uteområder

Lønn i henhold til avtale /tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Med hjemmel i Lov om helsepersonell mv., Kap. 4 (helsepersonelloven) §20a, er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest. Attest skal bare kreves av den søkeren som får tilbud om stillingen, attest skal ikke legges ved søknaden.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

01.02.2020

Arbeidssted:

Sande

Kontaktpersoner:

Avd. leder Hanne Teigstad

mob: 94827392

Virksomhetsleder Susanne Wollasch

mob: 99474970

Adresse:

Revåveien 32 3070 Sande i Vestfold