Holmestrand kommune, Forvaltning og tjenestetildeling

Vil du ha en spennende og inspirerende lederstilling innen helse?

Avdelingsleder tjenestekontoret

Holmestrand kommune er i en spennende tid der utvikling av tjenesteområder står sentralt. Kommunen har henholdsvis ca. 25 000 innbyggere og 1800 årsverk, og med en god tilvekst. Holmestrand har en sentral plassering på Østlandet med E-18, nærhet til flyplasser, en moderne jernbanestasjon, fantastisk natur og et godt idretts- og kulturtilbud- i umiddelbar nærhet.

Kommunes helse- og omsorgstjenester er i endring med intensiv innsats for at tjenestetilbudene skal bidra til opprettholdelse av selvstendighet hos innbyggerne. Vi søker etter deg som vil være med på å videreutvikle kommunens helse- og omsorgstjenester i samskaping med brukere, pårørende og faglig dyktige medarbeidere.

Tjenestekontoret er en av to avdelinger i den nyopprettede virksomheten Forvaltning og tjenestetildeling. Forvaltning og tjenestetildeling har virksomhetsovergripende ansvar og løser oppgaver med direkte konsekvens for ulike utøvende virksomheter og tjenesteområder i kommunen. Virksomheten benytter digitale verktøy som en naturlig del av hverdagen og ønsker en leder med et innovativt fokus på digitalisering og anvendelse av teknologi i forvaltning og tjenesteyting. Men også en leder med tilstrekkelig fysisk tilgjengelighet for ansatte og samarbeidspartnere.

Tjenestekontoret behandler søknader etter pasient- og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og annet relevant lovverk. Tjenestekontoret har en koordinerende rolle med ansvar for samhandling med ulike utøvende tjenesteområder i kommunen og eksterne samarbeidsparter. Tjenestekontoret har i dag 15 medarbeidere fordelt på ulike saksbehandlere, boligkoordinator og demenskoordinator. Avdelingen fatter vedtak etter gjeldende lovverk og bestemmelser. Avdelingsleder rapporterer til virksomhetsleder og inngår i virksomhetens ledergruppe.

Du må ha

 • Relevant helse- og sosialfaglig utdanning fra høyskole og/eller universitet
 • Lederutdanning. Solid ledererfaring kan kompensere for dette
 • Solid erfaring fra arbeid som leder
 • Inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenestelovgivningen og forvaltningslovgivningen
 • Juridisk kompetanse
 • God kjennskap til kommunal drift og kommunale strukturer
 • Evne til å arbeide strukturert, med høy grad av fleksibilitet
 • Meget gode samhandlings- og kommunikasjonsevner
 • God framstillingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Beslutningsdyktighet og trygghet som leder
 • Førerkort

Vi ønsker at du har

 • Erfaring med saker av høy kompleksitet
 • Gode IKT ferdigheter
 • Innovative evner og ferdigheter til å gjennomføre utviklingsprosesser
 • Evne til å tilegne deg kunnskap

Arbeidsoppgaver

 • Fag- personal- og økonomiansvar i egen avdeling
 • Medarbeiderutvikling og mestringsorientert ledelse
 • Prosjekt- og utviklingsledelse
 • Delta i ulike samhandlingsfora internt og eksternt
 • Inngå i virksomhetens lederteam

Samtidig verdsetter vi:

 • Produksjon av høy kvalitet
 • Motivasjon og inspirasjon i arbeidet

Ved tilsetting vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

 Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende 100 % fast stilling innenfor et fagfelt med stor samfunnsbetydning og stor offentlig interesse.
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige kolleger.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Lønn i henhold til avtale. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

 

 

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

utvidet til 15.08.2021

Arbeidssted:

Holmestrand

Adresse: