Holmestrand kommune, Holmestrand bo- og behandlingssenter

Vil du være med å videreutvikle fremtidens kommunale helse- og omsorgstjenester i samskaping med brukerne og dyktige kollegaer?

Sykepleiere - Holmestrand bo- og behandlingssenter

Holmestrand bo- og behandlingsenter ligger flott til på toppen av fjellet, med heis opp fra togstasjonen. Vi ønsker i vår kommune å være fremtidsrettet både i forhold til utvikling av tjenester, men også i forhold til kompetansebygging og nytenking. Vi kan tilby en spennende og inspirerende stilling ved bo- og behandlingssenter som inkluderer aktivt arbeid med utvikling av tjenestetilbudet til målgruppen.

Vi har 4 avdelinger med 57 plasser. Avd. A med 16 korttidsplasser, Avd. B skjermet demens med 11 plasser, Avd. C langtids demens med 11 plasser, Avd. D med 13 langtids plasser og 2 rullerings rom. Vi har et moderne sykehjem med høyt fokus på pasientsikkerhet og fagutvikling.  

Kommunens helse- og omsorgstjenester er i endring, og det arbeides nå med Helhetlig innsatstrapp, som skal gi brukerne «rett tjeneste, på rett sted, med riktig kompetanse til rett tid».

Holmestrand kommune har ambisjon om å legge til rette for digitalisering og er i gang med bred implementering av ulike typer velferdsteknologi, der alle virksomheter har et delansvar.

Om stillingene

Vi har ledig to 100 % faste stillinger som sykepleier ved skjermet demens Avd. B og to 100 % faste stillinger som sykepleier ved langtids demens Avd. C, men man må kunne forvente å måtte bidra ved de andre avdelingene på bo og behandlingssenteret. Nåværende arbeidstidsordning er todelt turnus med dag-/aftenvakter, og arbeid hver 3. helg.

Dersom du har ønske om å arbeide på en spesifikk avdeling, oppgir du dette øverst i søknadsteksten. Søkernes ønsker om avdeling vektlegges i ansettelsesprosessen.

Viktigste arbeidsoppgaver

 • Fokus på miljøarbeid og personsentrert omsorg
 • Tjenesteansvar
 • Medisinsk oppfølging
 • Utarbeidelse av tiltaks- og pleieplaner
 • Utarbeidelse og oppfølging av vedtak
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer

Krav til kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode IT-kunnskaper
 • God språklig fremstilling
 • Bestått norskprøve nivå B2, skriftlig og muntlig
 • Gyldig politiattest må kunne fremlegges

 Det er ønskelig med

 • Videreutdanning i geriatri, alderspsykiatri eller annen relevant videreutdanning
 • Erfaring med demens eller annen relevant erfaring fra geriatri

Personlige egenskaper.

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Du er ansvarsbevisst
 • Du er fleksibel
 • Du er selvstendig og handlekraftig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby

 • Stillingsbrøk 100 %
 • Godt og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Vi har god personalpolitikk og er fleksible på ferie avvikling
 • Fokus på faglig utvikling
 • Lederteam som ser de ansatte og bidrar til nytenkning og utvikling

Lønn i henhold til avtale /tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

01.08.2021

Arbeidssted:

Holmestrand

Kontaktpersoner:

Konstituert avd. leder Stine Marie Lindefjeld

mob: 41008944

Adresse:

Roveveien 43 3085 Holmestrand