Holmestrand kommune, Hjemmebaserte tjenester

Finnes det flere multitalent der ute? Vi søker ny avdelingsleder til hjemmetjenesten avdeling Hof.

Vi er på jakt etter en innovativ og beslutningsdyktig leder som viser vei! Er det deg?

Vi søker etter deg som vil være med på å videreutvikle fremtidens kommunale helse- og omsorgstjenester i samskaping med brukere og faglig dyktige medarbeidere. Vi kan tilby en spennende og inspirerende lederstilling ved kommunens hjemmetjeneste.

Avdelingsleder for hjemmetjenesten i avdeling Hof.

Virksomhet hjemmebaserte tjenester består av om lag 140 årsverk fordelt på tre hjemmesykepleie avdelinger, omsorgsboliger, nattjeneste og praktisk bistand. Målsetningen for virksomheten er å legge til rette for at innbyggerne kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Avdelingsleder rapporterer til virksomhetsleder og inngår i ledergruppen til virksomheten.  

Virksomheten benytter fagsystemene Cosdoc og Gat. Kommunen benytter aktivt 10-faktor medarbeiderundersøkelse.

Kommunens helse- og omsorgstjenester er i endring. Ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi og velferdsteknologi vil bli tatt i bruk i tjenestene i langt større grad enn i dag. Holmestrand kommuner har ambisjon om å legge til rette for digitalisering og er i gang med bred implementering av ulike typer velferdsteknologi, der hjemmetjenesten har et stort delansvar.

Viktigste arbeidsoppgaver

 • Avdelingsleder har personal-, økonomi- og fagansvar dvs. ansvar for å lede og utvikle egen avdeling
 • Drifte avdelingen i henhold til budsjett
 • Sikre god faglig kvalitet på tjenestene
 • Informasjonsansvar
 • Planlegge og tilrettelegge for videreutvikling av våre tjenester
 • Pådriver i innovative prosjekter
 • Bygge felles kultur som sikrer likeverdige tjenester
 • Motivere til læring og fornyelse
 • Se potensialet i den enkelte ansatte, og jobbe aktivt med medarbeiderutvikling og mestringsorientert ledelse.

Vi er inne i en tid med endringer. I forbindelse med kommunesammenslåing fra 2020, kan det innebære endringer i ansvarsområde.

Krav til kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig relevant helsefaglig utdanning fra høyskole eller universitet.  
 • Videreutdanning innen ledelse/administrasjon er ønskelig.  
 • Erfaring fra personalledelse er ønskelig
 • Erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid er ønskelig
 • God digital kompetanse.
 • Førerkort og bil

Personlige egenskaper:

 • Du er nytenkende og viser vei
 • Du er tydelig, strukturert, beslutningsdyktig og har god gjennomføringsevne
 • Du har gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • Du har forståelse for økonomi og rammebetingelser
 • Du har gode strategiske og analytiske egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende 100% stilling som avdelingsleder innenfor et fagfelt med stor samfunnsbetydning og stor offentlig interesse.
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige medarbeidere og kolleger.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

15.08.2021

Arbeidssted:

Hof

Kontaktpersoner:

konst. Virksomhetsleder Even Thornquist

mob: 41102359

Adresse:

Roveveien 43 3085 Holmestrand