Holmestrand kommune, Sande bo- og behandlingssenter

Spennende ledige sykepleierstillinger

Sykepleier - 100 % fast

Sande bo- og behandlingssenter ligger sentralt i Sande sentrum. Bo- og behandlingssenteret har 54 plasser fordelt på rehabiliteringsavdeling, 3 langtidsavdelinger, demensavdeling og en forsterket skjermet enhet.  Bo- og behandlingssenteret er delt opp i små og oversiktlige avdelinger. Nåværende arbeidstidsordning er i todelt turnus med dag-/aftenvakter, og arbeid hver 3. helg. Det er også ledig stilling på natt.

Vi har behov for flere dyktige sykepleiere på våre avdelinger for å styrke vårt team.

Vår virksomhet er fremtidsrettet både i forhold til utvikling av tjenester, men også i forhold til kompetansebygging og nytenkning. Sande bo- og behandlingssenter skal for fremtiden utvikles til et kompetansesenter innenfor demensomsorg. Er du en som har lyst å videreutvikle kommunens tjenester sammen med oss og brenner for å gi god omsorg for beboere med demenssykdom, bør du søke omgående!

Arbeidsoppgaver

 • Fokus på arbeid med beboere med demenssykdom
 • En meningsfull jobb i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Faglig spennende, utfordrende og varierte oppgaver
 • Utøve direkte sykepleie til pasientene
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer
 • Sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Medisinering og klargjøring av medikamenter
 • Dokumentasjon og oppdatering av tiltaksplaner

 Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Må beherske godt norsk, både skriftlig og muntlig
 • Nyutdannede sykepleiere oppfordres også til å søke
 • Gode kunnskaper i bruk av dokumentasjonssystemer

 Personlige egenskaper

 • Bidra til kvalitet og faglig utvikling av tjenesten
 • Er fleksibel, serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner
 • Ha gode kommunikasjonsevner
 • Personlig skikkethet vil bli vektlagt

 Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende hverdag
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fagmiljø i utvikling
 • Sykehjemmet tar imot studenter, elever og lærlinger
 • En arbeidsplass med fokus på kvalitet i tjenesten
 • GAT, nettbasert vaktboksystem
 • Trivelige lokaler og uteområder

Lønn i henhold til avtale /tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Med hjemmel i Lov om helsepersonell mv., Kap. 4 (helsepersonelloven) §20a, er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest. Attest skal bare kreves av den søkeren som får tilbud om stillingen, attest skal ikke legges ved søknaden.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

08.08.2021

Arbeidssted:

Sande

Kontaktpersoner:

Avd. leder Aina Byermoen

mob: 94835750

Avd. leder Cecilie Terese Hansen Kjølberg

mob: 94827392

Avd. leder Esma Smailhodzic

mob: 48266127

Avd. leder Gunn-Kristin Hagen

mob: +47 93494435

Virksomhetsleder Susanne Wollasch

mob: 99474970

Adresse:

Jernbanegata 25 3070 Sande i Vestfold