Holmestrand kommune, Oppvekst

Holmestrand kommune – Botne skole- virksomhetsleder/ rektor

Holmestrand kommune er i vekst og har over 25000 innbyggere og ligger sentralt i Vestfold og Telemark fylke med kort vei til Drammen, Oslo og Skien. Vår nye rektor vil møte en ny kommune med nærhet til både det urbane og det landlige. Kommunen satser på utdanning og oppvekst. Det er vedtatt en strategiplan for barnehager og skoler, og skolene i Holmestrand har kommet langt med bruken av digitale resurser i elevarbeidet. https://holmestrand.kommune.no/trygghet-mestring-og-laring-for-alle/

Vi søker rektor til en barneskole som ligger i et område med unike kultur- og idrettsmuligheter med nærhet til Gullhaug idrettspark. Botne skole har ca.350 elever, ca. 54 ansatte og en ledergruppe bestående av fire personer. Skolen vil jobbe videre med spesielt fokus på et godt læringsmiljø for alle, utvikling av pedagogisk praksis og styrke faglige resultater. Dette utviklingsarbeidet er forankret i fagfornyelsen/K-20 og kommunen har KS- konsulter for å gi lederstøtte til utviklingsarbeidet. Det satses på Learning Walks (skolevandring) som et ledelsesverktøy. Gode oppvekstsvilkår er særlig viktig, og de neste årene vil Holmestrand kommune bli den beste utgaven av seg selv.

Viktigste oppgaver som rektor:                  

 • lede og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats for elevenes trivsel, mestring og læring
 • invitere til, og legge til rette for et godt samarbeid mellom hjem og skole.
 • lede det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolen
 • utvikle skolen som lærende organisasjon gjennom kollektiv refleksjon og læring i kollegiet
 • forvalte skolens ressurser på en måte som gir best mulig kvalitet innenfor de til enhver tid gjeldende ramme
 • opptatt av gode relasjoner og er god til å kommunisere
 • du er en inspirerende leder som er opptatt av pedagogisk praksis
 • bidra til gode oppvekstforhold og ser mulighetene i skolens omgivelser
 • bidra med gode systemer og dyrker initiativ
 • heie på dine medarbeidere og at du går foran og viser vei
 • bidra til tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenester, samt til utvikling av Holmestrand kommune gjennom aktiv deltakelse i virksomhetsledergruppa, med kommunedirektøren i ledermøter og i ulike nettverk

Krav til kvalifikasjoner

 • du har relevant høyere utdanning og pedagogisk kompetanse fra høgskole eller universitet
 • du har formell lederutdanning og har solid rektor/ledererfaring og kan vise til oppnådde resultater
 • du har en kunnskapsbasert tilnærming til læring og skoleutvikling og evner å lede en organisasjon i stadig utvikling
 • du bør har god kompetanse innen økonomioppfølging og saksbehandling
 • du har god kjennskap til lov- og avtaleverk
 • du har god forståelse for forvaltning og tjenesteyting
 • du har gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig

Personlig egenskaper:

 • du er en tydelig, synlig og samlende leder som bygger positive relasjoner, veileder dine medarbeidere og oppleves som åpen og inkluderende
 • du samhandler med foresatte og skolens formelle organer på en måte som skaper trygghet og fremmer godt samarbeid og ønsket utvikling
 • du evner å ta beslutninger og opptrer tydelig
 • du har et positivt menneskesyn og dette kommer tydelig til uttrykk
 • du har godt humør og stå på vilje
 • du er ambisiøs, målrettet og handlekraftig på skolens vegne
 • du legger analyse av skolens praksis og resultater til grunn for skolens utviklingsarbeid

Ved ansettelse vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Kommunen kan tilby:

 • en spennende og utfordrende virksomhetslederjobb i et sterkt fagmiljø
 • deltakelse i et ledernettverk med fokus på kollektiv læring, ledelse og utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige kollegaer
 • støtte og veiledning
 • opplæring for nye ledere
 • mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • lønn etter avtale
 • god pensjonsordning
 • våre ledere stort handlingsrom samtidig som de inngår i et fellesskap med samarbeid og støtte til ledernes behov.
 • at ledere inngår i en tverrfaglig og helhetlig virksomhetsledergruppe som jobber med kommunens utvikling og samlede tilbud til våre innbyggere

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, framlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven § 10-9 og forskrift § 15. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Holmestrand kommune ser mangfold som en styrke og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal- eller etnisk bakgrunn.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Sjekk ut Botne skole sin Facebookside: https://www.facebook.com/botneskole

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

06.08.2021

Arbeidssted:

Holmestrand

Kontaktpersoner:

Kommunalsjef Inga Marie Klæboe Faleide

mob: 41255996

Seniorrådgiver Pål Eggen

mob: 91128725

Adresse:

Rådhusgata 11 3080 Holmestrand