Holmestrand kommune, Virksomhet Styring og analyse

Rådgiver og fagleder - budsjett, styring og analyse

Nye Holmestrand kommune søker 2 dyktige økonomer som skal inngå i vårt budsjetteam innen analyse og økonomi-/virksomhetsstyring. Holmestrand kommune har de siste årene vært gjennom to kommunesammenslåinger og har mange spennende oppgaver innen økonomiområdet.

Begge de 100 % stillingene inngår i virksomhet Styring og analyse som omfatter anskaffelser, budsjett, regnskap, finans, lønn og eiendomsskatt. Du vil jobbe med prosessene knyttet til økonomi- og virksomhetsstyring, blant annet økonomiplan, rapportering, analyser mv. Stillingene rapporterer til virksomhetsleder.

Som fagleder/rådgiver vil du være en faglig støttespiller og eventuelt faglig leder for de store prosessene knyttet til dette området, og bidra med innsikt og analyser for å bedre ressursutnyttelse og effektivisering. Vi har et godt arbeidsmiljø og er opptatt av å finne medarbeidere som trives og bidrar i miljøet. Begge stillingene vil inngå i budsjetteamet, men det stilles noe mer omfattende krav til erfaring fra ledelse av større prosesser for den som får stilling som fagleder.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide god styringsinformasjon for kommunens ledelse
 • Delta eller lede prosessene med økonomi- og handlingsplaner, årsrapporter og annen rapportering
 • Bidra i arbeidet med å forbedre internkontroll og arbeidsprosesser
 • Rådgivning, støtte og opplæring av ledere

Krav til kvalifikasjoner 

 • Relevant høyskole-/universitetsutdanning på masternivå, gjerne siviløkonom eller lignende. Annen relevant utdanning kombinert med relevant erfaring, kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med økonomistyring og analysearbeid er ønskelig
 • Meget gode kunnskaper i Excel og eventuelt andre analyseverktøy
 • Erfaring med bruk av Visma enterprise og Framsikt er ønskelig
 • Erfaring fra offentlig virksomhet er en fordel

Vi ønsker at du er analytisk og strukturert, og har evne til å formidle på en enkel og forståelig måte. Vi ønsker deg som er selvstendig og samtidig en god lagspiller. Du må ha godt humør og trives med hektiske arbeidshverdager fylt med mange ulike utfordringer.

Vi ber om at du i søknaden spesifiserer hvilken stilling du søker, evt. om du søker begge stillingene.

 Vi kan tilby:

 • Selvstendige arbeidsoppgaver.
 • Faglig og personlig utvikling innenfor et hektisk og utfordrende fagområde.
 • Fleksitidsordning.
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

utvidet til 05.10.2021

Arbeidssted:

Holmestrand

Kontaktpersoner:

Ass. Kommunedirektør/kommunalsjef Strategi og samfunnsutvikling Janne Visnes Melgaard

mob: 97747539

Fungerende leder økonomi Karin Bjune Sveen

mob: 48004545

Adresse:

Rådhusgaten 11 3080 Holmestrand