Holmestrand kommune, Barne- og familiesenteret

100 % fast stilling som familieterapeut ved Barne- og familiesenteret

Holmestrand kommune søker familieterapeut i 100 % fast stilling, tilknyttet tjenester til barn og unge. Stillingen er ledig fra 18. oktober 2021.

Virksomhet Forebyggende helse og habiliteringstjenester for barn og unge, består av Barne- og familiesenteret, barnehabilitering utenfor institusjon og på institusjon.

Stillingen som familieterapeut er organisert i Barne- og familiesenteret.

Tjenesten inneholder helsestasjon for spe- og småbarn, jordmor-, skolehelse- og flyktningehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, smittevern og oppfølging av psykisk helseutfordringer hos barn, unge og familier. Senteret har fokus på å forbygge og avhjelpe med milde til moderate psykiske og relasjonelle utfordringer. Det gis samtaler og veiledning med fokus på endringsarbeid. Tilbudet innebærer i hovedsak kartlegging, behandling og rådgivning i en kortere periode.

 

Arbeidsoppgaver:

Oppfølging og behandling av barn, unge og familier med psykisk og relasjonelle vansker.

Foreldreveiledning i grupper.

Individuell oppfølging og gruppeoppfølging.

Tverrfaglig samarbeid.

Undervisning.

 

Krav til kvalifikasjoner

Bachelor utdanning i sykepleie, barnevern, vernepleier eller sosionom med videreutdanning i familieterapi, annen relevant videreutdanning kan vurderes.

Kompetanse på arbeid med barn, unge og familier, herunder foreldreveiledning og flerfaglig samhandling er vesentlig.

Grunnleggende IT-kompetanse.

Må disponerer egen bil.

Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

 

Personlig egenskaper

Du er strukturert og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Du kan jobbe selvstendig og i team.

Du må mestre gruppeaktiviteter og undervisning.

Du liker å jobbe tverrfaglig og er nysgjerrig og åpen for andre faggruppers bidrag.

Den som får stillingen må like utfordringer og være løsningsorientert.

 

Vi tilbyr

Spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring og utvikling

Et tverrfaglig godt arbeidsmiljø

Dyktige kolleger med stort faglig engasjement.
Medlemskap i god pensjonsordning (KLP). Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

Lønn i henhold til avtale/tariff. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Ved tilsetting må det leveres politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

 

Del på:

Fylke:

  • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

17.10.2021

Arbeidssted:

Holmestrand

Kontaktpersoner:

Teamleder Camilla Norum

mob: 46821205

Teamleder Inger Kathrine Leikaas Bringaker

mob: 46914236

Adresse:

Langgaten 45 3080 Holmestrand