Holmestrand kommune, Hjemmebaserte tjenester

Sykepleiere, natt

Virksomhet hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Hjemmesykepleien yter tjenester til hjemmeboende i alle aldre som har rett på nødvendig helsehjelp i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.

Det er per i dag et stort antall tjenestemottakere som har vedtak på hjemmesykepleie, trygghetsalarm og praktisk bistand. Gjennom hjelp til selvhjelp gis pleie- og omsorgstrengende mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. I hjemmetjenesten arbeider man selvstendig og det er stor variasjon i arbeidet.

Hjemmetjenesten er bemannet 24 timer i døgnet hele året.

Vi har et godt arbeidsmiljø og vektlegger faglig utvikling/kompetanseheving hos alle ansatte.

Det er ledig 70 %, 60% og 50 % fast stilling som sykepleier på natt. I tillegg er det ledig stilling som sykepleier helg, ca. 20-30 %. Nåværende arbeidstidsordning er arbeid hver 4. helg. Det er også mulig å velge 3. hver helg.

Søkere som skulle ønske en evt. høyere stillingsprosent, må presisere dette i søknaden.

I tillegg er vi interessert i sykepleiere som kan tenke seg å ta ekstravakter på dag, kveld eller natt i hjemmetjenesten.   

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig ansvar for tjenesten på natt
 • Bistå pasienter i tråd med vedtak, behov og faglige krav
 • Dokumentasjon av helsehjelp
 • Faglig oppdatering - sørge for å innhente opplysninger og kunnskap for å kunne gi forsvarlige tjenester
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Krav til kvalifikasjoner:

 • Offentlig autorisasjon som sykepleier
 • Gode norsk kunnskaper - skriftlig og muntlig
 • Politiattest må fremlegges
 • Førerkort kl B 

Personlige egenskaper:

 • Evne til etisk refleksjon og besittelse av gode holdninger
 • Gode samarbeidsevner
 • Stabil og pliktoppfyllende
 • Selvstendig og fleksibel
 • Evne til å ta beslutninger i tråd med faglige retningslinjer
 • God ordenssans og evne til å lede deg selv og helsefagarbeidere i en travel hverdag

Det legges vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Natt

Søknadsfrist:

03.10.2021

Arbeidssted:

Holmestrand

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Anette Kalager

tlf: 33095114

mob: 97052935

Avdelingsleder Eva Steine Helgesen

mob: 97602870

Adresse:

Roveveien 43 3085 Holmestrand