Holmestrand kommune, Fysio- og ergoterapitjenesten

85 % driftstilskudd for fysioterapeut

Det er ledig et 85 % driftstilskudd for fysioterapeut i Holmestrand kommune fra 01.01.2022.

Driftstilskuddet er tilknyttet instituttet Hof fysioterapi, Voldshagan 7, 3090 Hof, som i tillegg består av to fysioterapeuter med henholdsvis 80 % og 85% driftstilskudd. Vi søker en faglig engasjert fysioterapeut med kompetanse og erfaring innen allmenn fysioterapi. Fysioterapiinstituttet er godt etablert med god pasienttilgang.

Arbeidsoppgaver:

Hof fysioterapi har et behov for en fysioterapeut som kan jobbe med alle typer pasient-, alders- og diagnosegrupper, i samsvar med kommunens gjeldende prioriteringer. Behandlingen foregår hovedsakelig på institutt, men behandling i hjemmet/skole/barnehage må påberegnes.

Arbeidet som avtalefysioterapeut omfatter undersøkelser, behandling, rehabilitering og forebyggende tiltak, herunder veiledning og opplæring. Fysioterapeuten skal yte sine tjenester i et forløpsperspektiv og tjenestetilbudet skal sees i en større helhet. Det forventes at fysioterapeuten samarbeider med annet helsepersonell og bidrar til tverrfaglig samhandling. Det forventes at fysioterapeuten benytter behandlingsformer forankret i kunnskapsbasert praksis, som er akseptert av helsemyndighetene.

Kommunen kan stille krav om at inntil 1/5 av avtalt tid for behandlende virksomhet kan rettes mot kommunenes udekkede behov.

Krav til kvalifikasjoner:

 • Norsk godkjent autorisasjon som fysioterapeut
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode fagkunnskaper og erfaring med behandling av ulike pasientkategorier og gruppevirksomhet i alle aldersgrupper
 • Erfaring og kompetanse innen aktiv habilitering og rehabilitering
 • Generell digital/IKT kompetanse
 • Søker må ha førerkort for bil og tilgang på bil, da det må påregnes hjemmebehandlinger.
 • Evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis med avtalehjemmel
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve på minimum B2 nivå, skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper:
Vi søker en fysioterapeut som:

 • Kan bidra til aktiv utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Vektlegger kvalitet og fleksibilitet i sitt arbeid
 • God evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Målrettet og strukturert
 • Tar initiativ og ansvar, og har evne til nytenking
 • Fagkompetanse, samarbeidsevne, personlig egnethet og evne til å drive privat praksis vil bli vektlagt.

Avtalehjemmelen og tildelingsprosessen er regulert av til de enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk, ASA 4313 og ASA 4303.

Med hjemmel i Lov om helsepersonell mv., kap. 4 (helsepersonell-loven) §20a, er tilsetting betinget av at det legges frem gyldig politiattest. Attest skal bare kreves av den søkeren som får tilbud om stillingen, attest skal ikke legges ved søknaden.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

 

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

04.10.2021

Arbeidssted:

Holmestrand

Kontaktpersoner:

Stedfortreder avdelingsleder Jakob Yngvi Fridriksson

mob: 90816308

Adresse:

Roveveien 43 3080 Holmestrand