Holmestrand kommune Prestegårdsalleen 17

Tilkallingsvikarer søkes til Prestegårdsalleen 17

I Holmestrand kommune har vi åtte døgnbemannede botilbud til personer med nedsatt funksjonsevne, som inngår i virksomheten voksenhabilitering. Virksomheten drifter også et aktivitetssenter, og koordinerer støttekontakt- og avlastningstilbud. I virksomheten har vi behov for flere tilkallingsvikarer, for tiden er stillingene tilknyttet Prestegårdsalleen 17. Prestegårdsalleen er lokalisert sentralt i Sande, ca. 10 min gangavstand fra togstasjonen.  

Ved Prestegårdsalleen 17 ytes det i dag tjenester til 14 personer med ulike funksjonsnedsettelser. 

Fakta om stillingene

Virksomheten har behov for flere tilkallingsvikarer. For tiden er stillingene knyttet til Prestegårdsalleen 17 i Sande. Vi ønsker deg som er fleksibel og tilgjengelig på kort varsel, samt kan jobbe helger, kvelder og ferier. Prestegårdsalleen ligger med nær tilgang til Sande togstasjon og busstasjon. 

Arbeidsoppgaver

 • Se den enkelte bruker og tilrettelegge for størst mulig grad av mestring og deltagelse i eget liv
 • Direkte tjenesteyting, eksempelvis veilede/bistå brukerne i daglige gjøremål, personlig hygiene og aktiviteter
 • Dokumentasjon 

Krav til kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med helsefaglig utdannelse, eksempelvis verne/sykepleie, helsefagarbeider ol, men dette er ikke et krav
 • Det er også ønskelig med erfaring fra arbeid med brukergruppen
 • Førerkort klasse B er et ønske, men ikke et krav
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Har god digital kompetanse
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse i.h.h.t lov om helsepersonell

Personlige egenskaper

 • Er opptatt av å yte gode tjenester til våre brukere
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar, men også samarbeider godt i team
 • Organisert og strukturert
 • Klarer å prioritere arbeidsoppgaver på hektiske dager
 • Løsningsorientert og strukturert
 • Bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet 
 • Har evne til etisk refleksjon og har gode holdninger

Personlig egnethet vektlegges. 

 Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med varierte og spennende oppgaver i en aktiv virksomhet
 • Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Gyldig politiattest må kunne fremlegges ved eventuell ansettelse i.h.h.t lov om helsepersonell. 

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig ihht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette. 

 

 

Del på:

Referansenr:

22/8257

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

16.10.2022

Arbeidssted:

Sande i Vestfold

Kontaktpersoner:

Maren Syvertsen

mob: 94184879

Adresse:

Prestegardsalleen 17 3070 Sande i Vestfold