Holmestrand kommune Hjemmebaserte tjenester, Sande

Faste helgestillinger i hjemmetjenesten i Sande

Vi søker etter helsepersonell som kan tenke seg å jobbe helg i et givende arbeid i et arbeidsmiljø med gode kollegaer. 

Virksomhet hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Hjemmesykepleien yter tjenester til hjemmeboende i alle aldre som har rett på nødvendig helsehjelp i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. 

Det er per i dag et stort antall tjenestemottakere fordelt på sonene Holmestrand, Hof og Sande, og omsorgsboliger, som har vedtak på hjemmesykepleie, trygghetsalarm og praktisk bistand. Gjennom hjelp til selvhjelp gis pleie- og omsorgstrengende mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. I hjemmetjenesten arbeider man selvstendig og det er stor variasjon i arbeidet. Hjemmetjenesten er bemannet 24 timer i døgnet hele året. 

Om stillingen 

Det er ledig faste helsestillinger i ulike stillingsstørrelser. Nåværende arbeidstidsordning er arbeid hver 2. helg eller hver 3. helg. Vi ønsker søkere som trives med et hektisk, men givende arbeid.  Vi har et godt arbeidsmiljø og vektlegger faglig utvikling/kompetanseheving hos alle ansatte. 

Vi er interessert i helsefagarbeidere/hjelpepleiere, sykepleierstudenter, sykepleiere, vernepleiere eller annen helsefaglig utdannelse.    

Viktigste arbeidsoppgaver 

 • Bistå pasienter i tråd med vedtak, behov og faglige krav 
 • Dokumentasjon av helsehjelp 
 • Faglig oppdatering - sørge for å innhente opplysninger og kunnskap for å kunne gi forsvarlige tjenester 
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 

Krav til kvalifikasjoner 

 • Helsefagarbeider/hjelpepleier, sykepleierstudent, sykepleier, vernepleier eller annen helsefaglig utdannelse 
 • Gode norsk kunnskaper - skriftlig og muntlig 
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse i.h.h.t lov om helsepersonell 
 • Førerkort kl. B  

Personlige egenskaper 

 • Evne til etisk refleksjon og besittelse av gode holdninger 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Stabil og pliktoppfyllende 
 • Selvstendig og fleksibel 
 • Evne til å ta beslutninger i tråd med faglige retningslinjer 
 • God ordenssans og evne til å lede deg selv i en travel hverdag 

Det legges vekt på personlig egnethet. 

Annet

Lønn etter tariff. Medlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. offentleglova. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

Del på:

Referansenummer:

23/8863

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Helg

Søknadsfrist:

26.09.2023

Arbeidssted:

Sande i Vestfold

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Hilde Skalmerud

mob: 94829834

Adresse:

Revåveien 32 3070 Sande i Vestfold

Kart: