Holmestrand kommune, Virksomhet Digitalisering

Koordinator for velferdsteknologi

Vil du være pådriver for velferdsteknologi i Holmestrand kommune?

Holmestrand kommune er på norgestoppen i befolkningsvekst, og er en av landets mest populære bostedskommuner. Vi har over 26 000 innbyggere og blir stadig flere. Gjennom innovasjon og anvendelse av ny teknologi vil vi bedre kunne gi våre innbyggere mulighet til å mestre eget liv og helse.

IKT, digitalisering og velferdsteknologi er et av satsningsområdene i kommunens helhetlige innsatstrapp for helse og velferd. Vi er i gang med implementering av ulike typer velferdsteknologi og søker nå en koordinator for velferdsteknologi.

Som koordinator for velferdsteknologi vil du få hovedansvaret for å koordinere arbeidet med mestrings- og velferdsteknologi. Dette innebærer å innføre ny teknologi i samarbeid med avdelingslederne og bidra til at kommunen er innovativ og tar i bruk digitale løsninger. Du får en allsidig og utfordrende hverdag der du jobber selvstendig og tverrfaglig, med engasjerte kollegaer. Tilsettingsforholdet er en fast 100 % stilling som rågiver.

Vi har også en ledig stilling som digitaliseringsrådgiver for helse og velferd. Koordinator og digitaliseringsrådgiver vil jobbe tett sammen.

Vi er digitalisering

Virksomhet for digitalisering består av digitalisering og dokumentsenter og har koordineringsansvar overfor Jarlsberg IKT, som er vårt felles IKT-driftssamarbeid med Tønsberg og Færder kommuner. Vår digitale strategi skal sørge for en enklere hverdag for innbyggere, tjenestemottakere, ansatte, næringsliv og organisasjoner. Satsningsområdene våre er bærekraftige tjenester, innovasjon og virksomhetsutvikling, styring og prioritering og samarbeid. Hos oss vil du være med å følge opp digitaliseringsplanen som operasjonaliserer målene i strategien.

Mange spennende arbeidsoppgaver, blant annet:

 • Lede, koordinere og bistå i arbeidet med velferdsteknologi
 • Samarbeide tett med ledere og ressurspersoner i helse og velferd, samt digitaliseringsrådgiver for helse og velferd.
 • Være pådriver for gevinstoppfølgingsarbeidet
 • Være utadrettet og oppsøkende i kommunen
 • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartner, herunder å delta i kommunale og interkommunale nettverk
 • Sikre at velferdsteknologi blir en integrert del av utviklingsarbeidet
 • Det kan bli aktuelt med andre oppgaver

Kvalifikasjonskrav 

 • Relevant høyere utdanning innen helse- og velferdstjenester fra høgskole eller universitet, minimum bachelor
 • Videreutdanning innen målområdet. Relevant erfaring kan kompensere for dette
 • Erfaring fra kommunal drift
 • God digital og teknisk kompetanse
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter – skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik, systematisk og resultatorientert
 • Du har evne til å se helhet og detaljer, og samtidig være løsningsorientert
 • Du er fleksibel og har høy arbeidskapasitet
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du har gode samarbeidsevner og evne til å bygge nettverk og relasjoner
 • Du jobber godt selvstendig og i team

Hva får du hos oss?

 • Du blir sentral i arbeidet med digitalisering og velferdsteknologi i kommunen
 • Du blir del av en trivelig gjeng med engasjerte folk og stor takhøyde
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver, ikke en dag er lik
 • Lønn etter avtale og fleksitidsordning
 • Medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i landet, KLP

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. offentleglova.  Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

 

 

Del på:

Referansenummer:

23/9128

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

24.09.2023

Arbeidssted:

Holmestrand

Kontaktpersoner:

Virksomhetsleder Charlotte Angelskår

mob: 98854095

Adresse:

Rådhusgaten 11 3080 Holmestrand

Kart: