Holmestrand kommune Traneveien, senter for barn og unge

2. gangsutlysning

100 % stilling som miljøterapeut med tjenesteansvar (vernepleier)

Traneveien senter for barn og unge gir ulike omsorgstjenester som er individuelt tilrettelagt. Tjenestene gis som avlastning, barnebolig og/ eller støttekontakt til barn og unge fra 0-23 år. Det 19,5 årsverk tilknyttet tiltaket som gir døgnkontinuerlig tilbud.

 

Fakta om stillingen

I forbindelse med økte tjenester har Traneveien senter for barn og unge behov for en miljøterapeut som vil få tjenesteansvar. Turnus med arbeid hver 3. helg med langvakter av 12,5 timer.

Arbeidsoppgaver

 • Rollen som tjenesteansvarlig innebærer et ekstra faglig ansvar for 3-4 definerte brukere
 • Koordinering av tjenester, samarbeid med pårørende og andre instanser i hjelpeapparatet internt og eksternt. Ansvar for tiltaksplan og dag/ukeplaner. Andre spesifikke ansvarsområder kan også bli delegert til stillingen. Varierte arbeidsoppgaver.
 • Sentral rolle i å videreføre og utvikle et godt fagmiljø
 • Arbeid i en spennende virksomhet i vekst

Krav til kvalifikasjoner:

 • Vernepleier med autorisasjon
 • Erfaringer fra målrettet miljøarbeid
 • Praktisk erfaringer fra arbeid i bofellesskap
 • Praktisk erfaring fra arbeid med barn og unge med spesielle behov
 • Ved ev. ansettelse stilles det krav om politiattest, førerkort og gjennomført og bestått e-læringskurset  «legemiddelhåndtering»

  Personlig egenskaper:

 • Positiv innstilling til nye utfordringer
 • Evne til å være løsningsorienter og kunne jobbe i team.
 • Evne til å motivere og engasjere omgivelsene.
 • Ha høyt fokus på brukermedvirkning.
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.     
 • Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet, samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen forøvrig. 

Vi tilbyr:

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

 

 

 

 

  

Del på:

Referansenr:

18/4649

Fylke:

 • Vestfold

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

05.08.2018

Tiltredelse:

01.10.2018

Kontaktpersoner:

Janne Fjørtoft

mob: +47 92253649

Adresse:

Traneveien 32 3086 Holmestrand