Holmestrand kommune Holmestrand og Sande interkommunale barneverntjeneste

Barneverntjenesten - 1 fast stilling

Teamleder

Holmestrand og Sande interkommunale barneverntjeneste søker etter teamleder for utøvende tiltak i 100 % stilling. Ny kommune vil ha ca. 24 000 innbyggere og samlet ca. 22 årsverk i barneverntjenesten. Stillingen skal besettes så raskt som mulig. Tjenesten er organisert i Undersøkelse- og oppfølgingsteam, Omsorgsteam og Utøvende tiltaksteam. Er du ansvarsfull og har et brennende hjerte for barnevernfaget? Er du opptatt av å utgjøre en forskjell for barn og unge? Har du erfaring med veiledning og ledelse innen fagfeltet? Da er du nettopp den vi ønsker oss som kollega!

 

Fakta om stillingen

Barneverntjenesten er en tjeneste i Virksomhet barn, unge og familie. I barneverntjenesten har vi bl.a. fokus på god saksbehandling, tidlig intervensjon, samtaler med barn, tverrfaglig arbeid og familieråd. 

Teamlederen vil sammen med barnevernleder og teamledere for de to andre teamene utgjøre lederteam i barneverntjenesten.

 

Arbeidsoppgaver som teamleder vil bl.a. være:

 ·         Faglig ansvar for teamet

·         Opplæring, oppfølging og veiledning av de ansatte i teamet (både i team og individuelt)

·         Teamleder skal også utføre tiltak rettet mot barn og deres familier

·         Utviklingsarbeid og implementeringsarbeid

·         Ansvar for tildeling av nye saker, framdrift og bistand til veiledere i enkeltsaker

·         Ansvar for oppgaver som reguleres av Lov om barneverntjenester

·         Samarbeide med andre instanser

Da tjenesten er i etablering og utvikling, må endring i ansvars- og arbeidsoppgaver påregnes.

 

Krav til kvalifikasjoner 

·         Bachelor i barnevern, sosialt arbeid eller annen relevant utdanning 

·         Fordel med relevant videreutdanning

·         Fordel med erfaring fra førstelinjetjenesten 

·         Ledererfaring

·         Gode samarbeidsevner

·         Må ha førerkort og mulighet for å disponere egen bil 

·         I hht. Barnevernloven § 6-10 kreves politiattest for å arbeide med barn og unge. Godkjent politiattest må fremlegges før tilsetting.

 

Personlige egenskaper:

·         Er engasjert, fleksibel og løsningsorientert

·         Har gode veiledningsevner

·         Har god arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo

·         Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

·         Er strukturert, selvstendig og jobber godt i team

·         Er sensitiv og har innlevelse for mennesker i krise

·         Har godt humør og stå på-vilje

·         Evne til å skape god framdrift samt beslutningsdyktighet

·         Evne til å se helheten i tjenesten

·         Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet samt hvordan søker vil utfylle lederteam for øvrig

 

 Vi tilbyr

·         Du får være med å forme en ny barneverntjeneste

·         Faglig dyktige, løsningsorienterte og engasjerte kollegaer

·         Faglig og personlig utvikling

·         Fleksibel arbeidstidsordning, noe ettermiddag-/kveldsarbeid må påregnes 

·         Veiledning

·         Utfordrende og meningsfylte oppgaver

·         Et hyggelig arbeidsmiljø

·         Medlemskap i god pensjonsordning

 

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

Del på:

Referansenr:

Teamleder 19/111

Fylke:

  • Vestfold

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

25.01.2019

Adresse:

Langgata 45 3080 Holmestrand