Holmestrand kommune, 7-tallet Bofellesskap

Vernepleier / Sykepleier 100% fast

7-tallet er et døgnbemannet botilbud i virksomhet voksenhabilitering.

Virksomhet voksenhabilitering drifter også et aktivitetssenter og koordinerer støttekontakt- og avlastningstilbud. Boligen ligger flott til på toppen av fjellet på Rove i Holmestrand, med heisen opp fra togstasjonen.

Fakta om stillingen

Vi har ledig en 100 % fast vernepleier /sykepleier stilling for tiden ved tjenestested 7-tallet. Stillingen er i turnus med arbeid dag, kveld, eventuelt med langvakter hver fjerde helg (12,5 timer) lørdag og søndag.

Ved 7-tallet ytes det tjenester til 5 fastboende personer med ulike funksjonsnedsettelser med hovedvekt på utviklingshemming. Som vernepleier / sykepleier vil man få rollen som tjenesteansvarlig. Det innebærer et ekstra faglig ansvar for definerte brukere som blant annet koordinering av tjenester, samarbeid med andre instanser i hjelpeapparatet internt og eksternt, ansvar for tiltaksplan, dag / ukeplaner og legemiddelhåndtering. Andre spesifikke oppgaver kan delegeres til stillingen (for eksempel et utvidet medisinansvar eller være superbruker på fagprogrammer). Brukergruppen er pr nå eldre med nedsatt funksjonsnivå, og arbeidsoppgavene er varierte.

Krav til kvalifikasjoner

Vernepleier/sykepleier med autorisasjon.

Sertifikat på bil (klasse B)

 

Arbeidsoppgaver

Målrettet miljøarbeid

Direkte tjenesteyting

Veiledning av kolleger og brukere

Dokumentasjon

Saksbehandling KHOL kap. 9 og PBRL kap. 4

Se den enkelte bruker og tilrettelegge for størst mulig grad av mestring og deltagelse i eget liv.

 

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

- Er ansvarsbevisst, kan arbeide selvstendig og i team.

- Er løsningsorientert

- Klarer å prioritere arbeidsoppgaver på hektiske dager

- Er faglig engasjert og oppdatert

- Bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet

- Har ett godt klinisk blikk, og er god til å observere

- Har evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar

- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

- Er organisert og strukturert

- Behersker data som arbeidsverktøy - Kjennskap til journalsystemet CosDoc er en fordel.

- Fokus på brukermedvirkning

- Erfaring fra arbeid med psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser er en fordel, men ikke et krav.

 

Vi tilbyr

Et hyggelig arbeidsmiljø og varierte og spennende oppgaver i en aktiv virksomhet. Tiltredelse etter avtale.

Lønn i henhold til gjeldende avtaler og tariff. Medlemskap i god pensjonsordning. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

 

 

Del på:

Referansenr:

22/8259

Fylke:

  • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

20.10.2022

Arbeidssted:

Holmestrand

Kontaktpersoner:

Avd. leder Elisabeth Pande

mob: 99563472

Adresse:

Roveveien 35 3085 Holmestrand